Start
Aangenaam
Uitgeverij
Communicatie
Tekstschrijven
Webshop
Links
Formulier


















 

   Spijkerschrift en schrijvers
   communicatie | publicatie | vormgeving


KERFSTOK

Door de gehele geschiedenis van de mens hebben memo-technische hulpmiddelen van
verschillende aard bestaan. 'Iets op z'n kerfstok hebben' heeft tegenwoordig snel een
negatieve klank. Vroeger was het een middel om gegevens te registreren, vaak door boeren
die bijvoorbeeld de grootte van hun oogst registreerden. In feite niets meer of minder dan geheugensteuntjes. Vaak ook voor de brengers van een  boodschap. Zo iemand had dan
inderdaad iets op z'n kerfstok. Kennelijk was de boodschap niet altijd even prettig.

Duurzaamheid.
Mondelinge instructies e.d. kunnen gemakkelijk verhaspeld of vergeten worden.
Het schrift / het schrijven voegt de speciale dimensie toe van duurzaamheid.
Niet voor niets lieten de Egyptische farao's en edelen, meer dan 4500 jaar geleden,
hun graven graveren met regels en vervloekingen.

Schrijven stelt de lezer in staat het menselijke verleden op te roepen, te bestuderen en reconstrueren.
Een kloof van vele eeuwen te overbruggen. 


TEKSTSCHRIJVERS

Van alle revolutionaire scheppingen van de mens is het schrijven één van de
allergrootste intellectuele verworvenheden.

Het werd niet éénmaal uitgevonden, maar zo'n zes maal
. Afzonderlijk op plaatsen die zo ver
uiteen liggen dat het niet aannemelijk is dat het elkaars afgeleiden zijn.

Een vorm van schrijven die als eerste ook de gedachtes van de mens enigszins weer kon
geven, kwam op tegen het einde van het vierde millennium voor Chr. in Mesopotamië.
De uitvinders van dit schrift waren waarschijnlijk Sumeriërs. Hun schrift ontwikkelde
zich tot het systeem van wigvormige tekens dat men het spijkerschrift noemt.


Hiëroglyfen
Tegenwoordig wordt iemands moeilijk leesbare handschrift nogal eens gekscherend 'hiëroglyfen' genoemd. Maar het is één van de meest verfijnde en ingewikkelde schriften die ooit werd ontworpen.

Via stadia die veel minder aarzelend waren dan die welke eraan vooraf gingen,
leidde uiteindelijk het alfabet naar de ingewikkelde toepassingen die wij nu kennen.
 

Smartistique :  communicatie | publicatie | huisstijl | vormgeving

www.hofland-interim.nl




Schrijvers  
( even terug in de tijd )
Schrijvers.
Vele duizenden jaren geleden een groep van uitverkoren mensen,
die toen nog geen
benul hadden van
het feit dat zij door hun werk, al dan niet in opdracht uitgevoerd,
over een kloof van vele eeuwen kunnen
spreken door één van
de meest buitengewone vindingen van de mens
in de geschiedenis:
het schrift.

En dat veranderde
volledig de aard van het leven. Het maakte de opbouw mogelijk van maatschappijen, die
veel groter en samengestelder
waren dan men ooit gekend had.

Arisoteles
definieerde het als
'symbolen van gesproken woord '
Chinezen
beschouwden het als
een heilig middel om
in verbinding te treden
met o.a. goddelijke voorouders.
Voltaire
zei: 'schrijven is schilderen met de stem'.